Naše logo Převzato z Internetu
Titulní stránka podzimního tištěného vydání časopisu Zrcadlo Stát špatně chrání duševně nemocné
(Pro návrat zpět do "Obsahu" tohoto čísla můžete kliknout na jeho obrázek přední strany respektive
do úplně nového nastavení konkrétního "Roku" a "Čísla" se dostanete kliknutím na záložku "Zrcadlo"!)

      Zpráva pro příslušnou odbornou komisi OSN o situaci duševně postižených osob v České republice kritizuje zákony i kvalitu péče. Také pokazuje na možné bezpráví činěné lékaři a ošetřovateli vůči duševně nemocným osobám v Česku. Úroveň lidských práv osob s duševním handicapem v těchto dnech posuzuje příslušná mezinárodní skupina odborníků.

      Česká republika má velké rezervy v péči o duševně nemocné osoby. Říká to zpráva, kterou vypracovalo pražské Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví pro Komisi OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva. Odborníci z této nestátní a neziskové organizace, jež sleduje úroveň české psychiatrie, poukazují především na děravé zákony, na slabou ochranu lidských práv duševně postižených osob a na špatnou úroveň poskytované péče v řadě ústavů. O postavení duševně nemocných lidí v zemi se v těchto dnech zajímá i komise složená z členů mezinárodní organizace Mental Disability Advocacy Center (MDAC) a Evropské komise pro prevenci týrání. Obě instituce dohlížejí na úroveň ochrany duševně nemocných v zemích bývalého socialistického bloku a u kandidátů pro vstup do Evropské unie.
      Podmínky v léčebnách jsou prozatím zcela nevyhovující, neodpovídají hygienickým ani etickým normám běžným v západní Evropě. Zpráva pražského centra tvrdí, že současná česká legislativa práva duševně nemocných osob v praxi příliš nechrání. Poukazuje na fakt, že v péči o tyto osoby stále výrazně převažuje socialistický ústavní systém nad alternativním, například ambulantními či komunitními službami.
      Autoři upozorňují na formální postup soudů při schvalování nedobrovolné hospitalizace občanů i na způsob, jakým může být člověk zbaven způsobilosti k právním úkonům. Pacienti nebývají o léčbě informováni, probíhá bez jejich souhlasu nebo bez souhlasu právních zástupců."Lékaři jsou mnohde zvyklí mít při jednání s těmito pacienty hlavní slovo. Neuvědomují si, že i duševně nemocní lidé mají svou důstojnost a svá práva. Chtějí rozhodovat o všem, co dotyčný může či nemůže", tvrdí Marie Suková z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Dále tato paní upozorňuje na četné případy, kdy soud rozhodne o ztrátě způsobilosti k právním úkonům, aniž by se dotyčný vůbec dozvěděl, že takové řízení probíhá. "Také paragrafy o nedobrovolné hospitalizaci jsou často zneužívány. Například, když se takový člověk stane rodině na obtíž, aniž by byl nebezpečný, jak zákon požaduje." Ředitel největší české léčebny pro duševně nemocné v Praze - Bohnicích Zdeněk Bašný se domnívá, že problém není v nedokonalé legislativě. ta je podle něj až na pár věcí, jež je nutno dopracovat, kompatibilní s obdobnými evropskými zákony. "Za daleko horší diskriminaci považuji prostředí, v němž se tito pacienti pohybují", tvrdí Bašný."Budovy jsou často i sto let staré a personální podmínky neodpovídají jedenadvacátému století," poukazuje. Palčivým problémem je i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v tomto oboru. Navíc jsou velmi špatně placeni. Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí, pod která starost o duševně nemocné spadá, už několik let slibují vypracování standardů kvality péče a pravidel pro akreditace pracovišť. Právě toto dvojvládí, kdy se vedení rezortů nedokáží shodnout na kompetencích, je podle odborníků jednou z příčin neutěšeného stavu.