Naše logo Převzato z Internetu
Titulní stránka letního tištěného vydání časopisu Zrcadlo Experti: V Česku zaostává péče o duševně nemocné
(Pro návrat zpět do "Obsahu" tohoto čísla můžete kliknout na jeho obrázek přední strany respektive
do úplně nového nastavení konkrétního "Roku" a "Čísla" se dostanete kliknutím na záložku "Zrcadlo"!)

Česká republika má rezervy v dodržování lidských práv pacientů psychiatrických léčeben a v péči o duševně nemocné osoby. Vyplývá to z poznatků mezinárodních organizací, které se ochranou lidských práv duševně nemocných zabývají. Oliver Lewis, právní ředitel nevládní mezinárodní organizace Mental Disability Advocacy Center (MDAC) se sídlem v Budapešti, shrnul zjištěné nedostatky v dodržování lidských práv duševně nemocných do tří základních bodů:
1. problematické umísťování osob do ústavů proti jejich vůli
2. špatně vymahatelné právo na soudní přezkoumání oprávněnosti hospitalizace
3. přetrvávající přezíravý přístup lékařů k pacientovi, k právu duševně nemocného
"Jsou to věci, které mohou poškodit renomé České republiky v procesu začleňování do Evropské unie", konstatoval Oliver Lewis. Evropa přitom považuje otázku ochrany lidských práv za jednu z priorit. "V pravidelných hodnotících zprávách Evropské komise o připravenosti kandidátů sice zatím nejsou lidská práva duševně nemocných zvlášť zmińována, snahou naší organizace ale je, aby byl i tento problém mezi sledovaná témata zařazen", upozornil Oliver Lewis.
!!!ZA VYSPĚLOU EVROPOU JE ČESKÁ REPUBLIKA POZADU O 15 LET!!!
Podle Stefana Valentiho z generálního direktoriátu Rady Evropy pro lidská práva Česko musí důsledně dbát na uplatńování úmluvy o ochraně lidských práv, kterou ratifikovalo. "Pokud by se objevily negativní reference, že některá z kandidátských zemí nedodržuje práva zranitelných skupin obyvatelstva, jistě by to byl nepříjemný problém", podotkl Jan Pfeiffer, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze, které se problematikou péče o duševně nemocné osoby v Česku zabývá, míní, že za vyspělou Evropou zaostáváme o patnáct let. "Projevuje se to především v koncepci péče o duševně nemocné, stále koncentrované do velkých ústavů namísto menších, operativněji fungujících komunit. Taková zařízení jsou už jen ve východní Evropě", konstatoval Jan Pfeiffer. Za potřebné považuje změnit platnou legislativu, paternalistický přístup lékařů i přístup laické veřejnosti, která osoby s duševními poruchami stigmatizuje, nálepkuje. "Celému oboru psychiatrie schází moderní koncepce, která by mimo jiné rozdělila kompetence mezi rezorty zdravotnictví a práce a sociálních věcí", dodal Jan Pfeiffer.