Naše logo Povídání človíčka Radka

Jmenuji se Radek Prouza a narodil jsem se 31. 5. 1968 v Děčíně. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu v Ústí nad Labem a poté ČVUT Praha, oboje se zaměřením elektrotechnickým. Poté jsem pracoval v různých organizacích v regionu Děčínska ve svém oboru. V plném invalidním důchodu s psychiatrickou diagnózou jsem od roku 1996, přičemž po uplynutí jednoho roku jsem začal docházet do občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem. Zde jsem se stal organizačním pracovníkem svépomocné skupiny, která se v roce 1998 změnila na občanské sdružení Fokus - Self Help Ústí nad Labem. Od jeho vzniku jsem zastával funkci předsedy a od roku 2004 až dosud opět zastávám tuto funkci. Mezitím jsem byl mimo jiné konzultantem Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze, místopředsedou občanského sdružení Kolumbus či předsedou komory duševně nemocných Národní rady zdravotně postižených České republiky. Od roku 2003 jsem až dosud také druhým místopředsedou občanského sdružení Fokus Ústí nad Labem. Po svém příchodu do svépomocné skupiny jsem se postupně stal šéfredaktorem našeho časopisu Zrcadlo. Poté jsem vykonával jiné funkce, ale do tohoto časopisu jsem trvale přispíval svými články, přičemž od roku 2005 až do současné doby jsem opět šéfredaktorem našeho časopisu Zrcadlo.

Práce ve svépomocném hnutí je mi současně koníčkem a tak se snažím postupně vzdělávat v těch oblastech lidské činnosti, které mají spojitost s touto prací. Teď uvádím trochu strohých dat o tomto mém vzdělávání:
rok 2000 - kurz LIEN "Svépomocné hnutí, Podpora komunitních služeb v regionech",
rok 2001 - kurz Leonardo "Kvalita v rovnosti, Svépomoc a vzájemná podpora",
rok 2003 - školení Agnes "Řízení projektového cyklu",
rok 2004 - kurz MPSV ČR "Uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb",
rok 2004 - školení Asociace občanských poraden "Práce s klientem",
rok 2005 - školení MDAC "Role pacientských advokátů",
rok 2005 - kurz Sociální agentury "Práce na počítači",
rok 2006 - školení MDAC "Poskytování služeb pacientské advokacie v zařízeních psychiatrické péče",
rok 2006 - kurz "Zpracovatel projektů".
Mými dalšími zájmy jsou ekonomie, politika a hudba. Co se týče znalostí cizího jazyka, tak to je úroveň mírně pokročilý v angličtině.