Naše logo Lidská práva z našeho pohledu
      Pacientská advokacie je součástí činnosti našeho občanského sdružení Self Help Ústí nad Labem. Snahou této organizace je mapovat a zprostředkovávat právní poradenství pro uživatele psychiatrické péče. Dalším cílem je komunikovat s profesionály, a to zejména s personálem psychiatrických léčeben o způsobu poskytované lékařské péče. Hájení práv uživatelů psychiatrické péče se také uskutečňuje prostřednictvím členství a účasti vybraných uživatelů v radě Fokusu Ústí nad Labem. To umožňuje vnášet do systému psychiatrické péče jedinečné a z jiných zdrojů nezjistitelné informace o kvalitě služeb psychiatrické péče a o potřebách jejich uživatelů.
      Základní práva osob, které jsou označeny jako duševně nemocné, odborně diagnostikovány jako duševně nemocné a považované za duševně nemocné nebo trpící emočními problémy, jsou stejná jako práva všech ostatních občanů naší republiky.
Jste-li v situaci, že máte pocit, že Vaše práva nejsou respektována, obraťte se na nás!!!

K lidským právům jsou uveřejněny články i v našem časopise Zrcadlo, a to konkrétně:

Esej "Stav psychiatrie v Evropské unii" z čísla 26.

Esej "Experti: V Česku zaostává péče o duševně nemocné" také z čísla 26.

Esej "Stát špatně chrání duševně nemocné" z čísla 27.